Dissemination of Fire Safety Engineering Knowledge

Rozpowszechnienie wiedzy na temat inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

 

Dostępne oprogramowanie:                                                               powrót

Elementy stalowe

Pliki

Opis, słowa kluczowe

Ř   DIFISEK-CaPaFi

START

Obliczanie temperatury w elemencie stalowym ogrzanym za pomocą 1-5 źródeł ognia, w oparciu o EN 1991-1-2, EN 1993-1-2 oraz projekt ECSC "Large Compartment" & "Closed Car Parks".

Ř   DIFISEK-EN 1991-1-2 Annex A

START

Obliczanie parametrycznych krzywych temperatura-czas w strefie pożarowej. Obliczanie temperatury zabezpieczonych i niezabezpieczonych ogniowo elementów stalowych poddanych działaniu parametrycznej krzywej temperatura-czas. W oparciu o EN 1991-1-2, Aneks A i EN 1993-1-2.

Ř   DIFISEK-TEFINAF

START

Obliczanie pola temperatur w przekroju stalowym przy suficie w funkcji czasu oraz odległości o źródła ognia. W oparciu o raport EUR 18868 "Development of design rules for steel structures submitted to natural fires in large compartments".

Ř   OZONE

INSTALUJ

Obliczanie temperatury gazów w połączonych jedno- i dwustrefowych modelach w oparciu o naturalne modele pożarowe (EN 1991-1-2). Projektowanie elementów stalowych w oparciu o EN 1993-1-2

Elementy zespolowe

Pliki

Opis, słowa kluczowe

Ř   AFCB

INSTALUJ

Projektowanie belek zespolonych w przypadku pożaru wg EN 1994-1-2

Ř   AFCC

INSTALUJ

Projektowanie słupów zespolonych w przypadku pożaru wg EN 1994-1-2

                                                                                                                                                                         powrót