Dissemination of Fire Safety Engineering Knowledge

Rozpowszechnienie wiedzy na temat inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

Dokumenty:

Poniżej znajdziecie Państwo prezentacje () oraz dokumenty tekstowe () w formacie pdf.

 

 

 

Pakiet roboczy

 

Pliki

 

Opis, słowa kluczowe

 

 

Wersja polska

 

 

Ř WP1 – Oddziaływania termiczne i mechaniczne

 

 

 

 

 

 

Opis scenariuszy pożaru, pożary nominalne, parametryczna krzywa temperatura-czas, modele strefowe, komputerowa dynamika płynów (CFD), oddziaływania termiczne i mechaniczne w przypadku pożaru

Ř WP2 –Odpowiedź termiczna konstrukcji

 

 

 

 

 

 

Przewodność cieplna, efekt cienia, termiczne właściwości stali i betonu, inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, naturalne modele pożaru

Ř WP3 – Odpowiedź mechaniczna konstrukcji

 

 

 

 

 

 

Mechaniczne właściwości stali i betonu, sprawdzanie nośności przekrojów, analiza całej konstrukcji, detale konstrukcyjne, charakterystyka naturalnych modeli pożaru

Ř WP4 –  Oprogramowanie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

 

 

 

 

 

 

Dostępne bezpłatne oprogramowanie do projektowania w przypadku pożaru, opis i ocena różnych zastosowań oprogramowania

Ř WP5a –Przykłady

 

 

 

 

 

 

Opracowane przykłady scenariuszy pożaru, ogrzewanie elementów konstrukcji, sprawdzanie nośności elementów

Ř WP5b – Istniejące obiekty

 

 

 

 

 

 

Istniejące obiekty zaprojektowane w oparciu o wiedzę z  zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

powrót